D(is)T-D(ance)
DisT-Dance Z

DisT-Dance Z

Presentació escènica al Festival ECOSS, ecosistemes de l’inesperat
14 d’octubre 2021
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, Barcelona, en connexió amb Teatro Marcel Pagnol, Toulouse-Metropole (França) i EiMa Creació, Maria de la Salut (Mallorca)

És una creació escènica per al projecte d’EuroRegió Pirineus Mediterrània, D(is) T-D(ance), Una plataforma de creació de dansa en xarxa, seleccionat amb els fons de suport Covid-19.

Un projecte conduït per 3 companyies de dansa que representen a les regions d’Occitània, Catalunya i Illes Balears: La Cia K.Danse de Toulouse, la Cia Kònic Thtr de Barcelona i la Cia Mariantònia Oliver, de Mallorca.

FORMAT DE L’OBRA ESCÈNICA

DisT-Dance Z  és un espectacle de Dansa en Xarxa que es presentarà al públic en format Híbrid, presencial i online. És una vídeo-dansa teledistribuïda i translocal que posa en connexió a temps real a les ciutats de Barcelona-Toulouse-Palma.

Una ballarina revela davant el públic de Barcelona la seva dansa per a la càmera en diàleg directe i en viu amb altres dues ballarines que es troben a la distància, una a Toulouse i l’altra a Palma. Una trobada coreografiada per al ball a distància i en diàleg amb música executada en directe com a part de l’espectacle. La composició visual realitzada en directe, unirà la dansa que es realitza en els tres nodes, donant tractaments visuals coreogràfics, emotius i impactants, diferents i adequats per a cada escena de l’espectacle, treballant amb el concepte de composició visual com a última expressió que revela la dansa a tres. El públic pot seguir l’espectacle acompanyant de manera presencial a l’executant a Barcelona o bé a través de Streaming a Internet, al portal www.dist-dance.eu del projecte D(is) T-D(ance).

Una trobada de 3 companyies, 3 universos, 3 territoris que es connecten per crear una dansa comuna.

POÈTICA

DisT-Dance Z és una coreografia de dansa “en línia”, sobre els temes de fusió, seducció, poder, resistència. Un espai de sociabilitat compartida amb el públic. Aquest projecte ens parla des de la feminitat, obrint un espai de visibilitat a diferents tipus de cos, a les dones d’edat, al plaer d’exhibir els seus cossos, la seva pell que mostra empremtes de vides. Del desig de compartir un espai escènic ballant amb cossos més joves, d’intercanviar les seves memòries.

És una composició a tres nodes distants que exploren la materialitat – immaterialitat del cos des de les vivències del que és viu i del que inert, del que presencial i el virtual, des de la llum i l’ombra, des del so i el silenci, des de la proximitat i la distància. Explorant el concepte de cos buit amb relació a l’espai construït / deconstruït, des de la distància. Evolució visual de buit a ple a través de puntes de contacte impossibles, vibració de moviment, dansa de diferències d’escala, de mides de cos que han de sincronitzar-se en la dis-comunicació en Xarxa. El cos – finestra que acull una altra dansa que arriba de lluny per construir juntes un espai de zero distàncies.

La realitat virtual o el ciberespai tenen el poder de seduir i extreure els sentits del cos, deixant el cos darrere nostre com un embolcall abandonat. Hi ha un món virtual on el cos pugui ser seduït però no abandonat?

Se présentera durant le Festival ECOSS, ecosistemas de lo inesperado (écosystèmes de l’inattendu)
Le 14 octobre 2021 à Fabra i Coats – Fábrica de Creación, Barcelone, ​​en connexion avec le Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane (Toulouse-Métropole) et EIMA Creación, María de la Salud (Majorque)

DisT-Dance Z

Est une création scénique pour le projet  D(is)T-D(ance), plateforme de création de danse en réseau, sélectionné dans le cadre de l’appel à projets du fonds de soutien Covid-19 de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.

Le projet est porté par 3 compagnies de danse qui représentent les trois régions, Occitanie, Catalogne et les Iles Baléares : la Cie K. Danse, de Toulouse, la Cie Kònic Thtr, de Barcelone et la Cie Mariantònia Oliver, de Majorque.

FORMAT DE L’ŒUVRE SCÉNIQUE

DisT-Dance Z est un spectacle de Danse en Réseau qui sera présenté au public dans un format hybride, en présentiel et en ligne. Une vidéo-danse télé-distribuée et trans-locale qui relie en temps réel les villes de Barcelone, Toulouse et Palma.

Face au public à Barcelone, une performeuse révèle sa danse pour la caméra, en dialogue direct et en « live » avec deux autres performeuses qui se situent à distance, une à Toulouse et l’autre à Palma. Une rencontre chorégraphiée pour une danse à distance et en dialogue avec une musique jouée en direct, partie intégrante du spectacle.

La composition visuelle réalisée en direct unira la danse qui se réalise dans les trois nœuds tout en offrant des traitements visuels « chorégraphiés », émouvants et spécifiques à chaque scène du spectacle : un concept de composition visuelle en tant qu’ultime expression qui révèle la danse à trois.

Le public peut assister au spectacle soit en étant physiquement présent à Barcelone ou bien au travers de la diffusion en streaming, sur le site internet www.dist-dance.net du projet D(is)T-D(ance).

La rencontre de 3 compagnies, 3 univers artistiques, 3 territoires qui se connectent pour créer une danse en commun.