D(is)T-D(ance)
Dist-Dance Atelier#2

Dist-Dance Atelier#2

 

Laboratori #2 (26-28 juliol 2021)

Reunió prèvia a la creació, experimentació, proves, 
escriptura de la representació de la pèça Dist-Dance Z.

Trobada a Maria de la Salut dels dos socis Kònic Thtr (Barcelona, ​​Catalunya) 
i Cie Mariantònia Oliver (Palma, Mallorca, Illes Balears)

Participants: Rosa Sanchez, Alain Baumann, 
Mariantònia Oliver, Mona Belizan Chiesa, Carme Vadell y Enric Socias. 
Amb Laure Lapeyre y Jean-Marc Matos presents per internet.

Amb la colaboración de EIMA

Vídeo edició: Enric Socias